top of page
Bjørn 2021_1.jpeg

Hvem er vi

Kvalitet og pålitelighet

Life Science Partners AS ble opprettet i 2018 med et fokus innen Life Science, med en visjon om å utvikle helsenæringen og industrialisere denne ytterligere i Norge. Igjennom styreverv, konsulenttjenester, rekruttering og mindre, målrettede investeringer. 


Våren 2021 ble all virksomhet samlet innunder LS Partners AS.
Vi har som visjon at både klient og kandidat skal bli fornøyde, ikke bare i ansettelsesøyeblikket, men et perspektiv som gir mening for begge parter.


Vår virksomhet baserer seg på følgende visjon:
Vi skal bidra til å utløse potensialet hos utvalgte klienter.

Det skal vi gjøre basert på følgende bærende elementer:
•    Kompetanse/erfaring
•    Grundighet/struktur
•    Nettverk
•    Tillitt og integritet
•    Resultatorientert tilnærming


Vi skal derfor sammen med klienten levere det klienten har behov for.

Bjørn Fuglaas har en MSc med hovedfag i mikrobiologi og bioteknologi fra Universitet i Oslo, med deler av studiet gjennomført på Chalmers og Universitet i Göteborg. Bjørn har bred ledererfaring fra Nycomed/Amersham/GE Healthcare AS; de siste årene som administrerende direktør. Han har jobbet bredt, innen områder som FoU, teknologisamarbeid, eiendom/støttefunksjoner, ekstern kommunikasjon, e-health og IT Strategy & Innovation og overordnet ledelse. Han har bred styreerfaring fra en rekke selskaper. De siste årene som Adm. Dir. ledet et omfattende omstillingsprogram ved virksomheten i Oslo og re-satte virksomheten for videre vekst. 

Hvem er vi: About
bottom of page