Bjørn 2021_1.jpeg

Hvem er vi

Kvalitet og pålitelighet

Life Science Partners AS ble opprettet i 2018 med et fokus innen Life Science, med en visjon om å være med på å utvikle helsenæringen og industrialisere denne ytterligere i Norge. Igjennom styreverv, konsulenttjenester, rekruttering og mindre målrettede investeringer. Seleksjon og rekruttering ble i denne fasen håndtert i Gevirgroup AS i et partnerskap. Våren 2021 var det en utvikling i kundemassen i Gevirgroup som gjorde det hensiktsmessig å legge også LS Partners AS satsning på dette området inn i eget selskap; selv om det gode samarbeidet fortsetter. 
Vi har som visjon at både klient og kandidat skal bli fornøyde, ikke bare i ansettelsesøyeblikket, men et perspektiv som gir mening for begge parter. Bjørn Fuglaas har en MSc med hovedfag i mikrobiologi og bioteknologi fra Universitet i Oslo, med deler av studiet gjennomført på Chalmers og Universitet i Göteborg. Bjørn har bred ledererfaring fra Nycomed/Amersham/GE Healthcare AS; de siste årene som administrerende direktør. Han har jobbet bredt innen områder som FoU, teknologisamarbeid, eiendom/støttefunksjoner, ekstern kommunikasjon, e-health og IT Strategy & Innovation. Han har bred styreerfaring i en rekke forskjellige selskaper og strukturer. De siste årene som Adm. Dir. ledet han et omfattende omstillingsprogram ved virksomheten i Oslo og re-satt virksomheten for videre vekst.