top of page

Tjenester ved våre partnere

Vi tilbyr ytterligere kompetanse og ressurser ved behov


BusinessMastering AS: Businessmastering tilbyr beste praksis og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur. Vi har god erfaring med samarbeid, i konkrete prosjekter der vi har benyttet både KulturKoden og Medarbeidersamtalen 2.0.

Samarbeidspartnere: Tekst
bottom of page