top of page

Våre fokusområder

Med resultater å vise til

Håndtrykk

Seleksjon og rekruttering

Strukturert tilnærming

Vi har basis i over 35 år i legemiddelbransjen med solid ledererfaring fra norsk, britisk og amerikansk lederkultur. Dette, og et fokus på solide prosesser, strukturert tilnærming og et bredt nettverk skaper basis for gode resultater. Vi er hands-on i hele prosessen noe som sikrer kvalitet fra spesifikasjon, igjennom search og til seleksjon og rådgivning. Vi nytter Cute som verktøy til ytterligere å skape et godt datagrunnlag for beslutninger. Vår virksomhet innen andre områder sikrer at den operasjonelle kunnskapen holder seg relevant.

Working Cafe

Rådgivning og lederutvikling

Utnytt ditt potensiale

 Vi fokuserer vår rådgivning innen utvalgte områder. For ledergruppeevaluering tar vi utgangspunkt i Cute’s eget verktøy som utnytter forskning på ledergrupper til å gi et godt grunnlag for både innsikt og forbedringsarbeid. Skal vi dypere inn i lederutvikling drar vi nytte av samarbeidspartnere i bransjen, som vi har god erfaring med. Til sist tilbyr vi sparring og mentorering innen life science bransjen, knyttet til både operative, ledermessige og strategiske temaer.

hvit styrerommet

Styreverv

Vi tilbyr bredde og erfaring

Med erfaring fra toppledelse, styrearbeid innen både store legemiddelselskapet, start-up og bransjeorganisasjoner så har vi en erfaring som er egnet til gode styrediskusjoner, beslutninger og ansvarlig utvikling av selskapene. I synergi med våre andre områder sikres en oppdatert forståelse av utfordringer og aktuelle problemstillinger i bransjen.

Tjenester: Services
bottom of page