Lab eksperimenter

Biogen Norway AS
Catapult Life Sciences AS
Medistim ASA
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS
Oncoinvent AS
OxySolutions AS
Genetic Analysis AS
Polypure AS

Roller inkluderer toppledere, senior ledere, fagspesialister